• slider image 523
 • slider image 528
:::

Google Classroom入口資訊 (三年級)

20221107 編修

請選擇授課班級 請選擇授課別 請輸入授課科目名稱 ※ 科任必須填寫,導師空白就可以 ※ 教師姓名 Google Classroom 課程代碼 Google Meet 會議室代碼
301 01 導師  陳靜怡 vlitdix cfk-grhb-gov
301 02 科任 Art 視覺藝術 陳婉嫻 5k5s4kc nsv-gyen-umk
301 02 科任 自然科學 陳育甄 f2xu3tv kmosszegut
301 02 科任 科技新民 許明哲 cwqob74 had-pxnn-kbs
301 02 科任 英語 沈彥廷 2bvgasc hgo-gapm-nty
301 02 科任 音樂 魏志容 r2gqd5b bugheysaat
301 02 科任 越南語 陳金潮  vyp-jwqw-szf
301 02 科任 閩南語 黃素封  tpk-ozvw-tkc
301 02 科任 體育 沈彥廷 scil74g pjn-fvqz-mpe
302 01 導師  顏敏如 rbdqi5v kbe-fuwj-dei
302 02 科任 Art 視覺藝術 陳婉嫻 5xnzgrd srg-hixc-yrx
302 02 科任 本土 賴敏瑤 monwd7m spg-yvqn-eyy
302 02 科任 自然 陳瑋民 dyfirqh ssj-qiic-ybt
302 02 科任 科技新民 許明哲 cwqob74 had-pxnn-kbs
302 02 科任 英語 沈彥廷 p2vvuy7 hmq-ingg-qps
302 02 科任 音樂 魏志容 vg4jaxp bugheysaat
302 02 科任 體育 沈彥廷 nv2pmyh hhd-yyfw-raz
303 01 導師  李佩燕 bqpou4p igm-pbho-urz
303 02 科任 Art 視覺藝術 陳婉嫻 b7oulsp exv-xpzb-gfq
303 02 科任 自然 陳瑋民 7abwyx3 zup-zotx-tfn
303 02 科任 社會 李恩齊 4zzdeqz zeg-icye-exi
303 02 科任 科技新民 許明哲 cwqob74 had-pxnn-kbs
303 02 科任 英語 沈彥廷 qoqdpw6 bwm-kznh-qcq
303 02 科任 音樂 魏志容 cwe2zgu bugheysaat
303 02 科任 閩南語 盧怡君 ns26dvw ccz-vzuo-nps
303 02 科任 體育 沈彥廷 2wmew5t rhz-bgzz-hcc
304 01 導師  許淑美 qod6m4t xvi-btmh-drq
304 02 科任 Art 視覺藝術 陳婉嫻 piq5g4k hxw-wpde-pyz
304 02 科任 自然 陳瑋民 74tpmwy tzb-sviw-swc
304 02 科任 客語 吳美玉  emm-givv-ipv
304 02 科任 科技新民 許明哲 cwqob74 had-pxnn-kbs
304 02 科任 英語 沈彥廷 osnhkuj jax-sama-jvh
304 02 科任 音樂 顏伶娟 5qlxgdr tus-wgad-atu
304 02 科任 閩南語 黃素封  tpk-ozvw-tkc
304 02 科任 體育 沈彥廷 uddvt5a bqd-emoo-hgy
305 01 導師  沈碧瑤 6nbedmy bdn-wmsa-myz
305 02 科任 Art 視覺藝術 陳婉嫻 6dbel7v fme-iddx-esh
305 02 科任 本土 賴敏瑤 5uitplz spg-yvqn-eyy
305 02 科任 自然、綜合 黃惠筠 xbtyewo jgu-tydc-unp
305 02 科任 客語 吳美玉  emm-givv-ipv
305 02 科任 科技新民 許明哲 cwqob74 had-pxnn-kbs
305 02 科任 音樂 李恩齊  zegicyeexi
305 02 科任 體育 黃筱嵐 ckpd7dv bvx-kowm-fzk
306 01 導師  陳秋斈 xd46v34 kxw-vghr-yoh
306 02 科任 306 合奏 林永昌 twx4fdd brayrtihkq
306 02 科任 自然 黃惠筠 b5kom33 tkb-eiha-rra
306 02 科任 社會、樂理、視唱聽寫 黃鈴雅 heyx73d zzt-ciie-wox
306 02 科任 英語 沈彥廷 eybkdar kkt-vutb-haz
306 02 科任 閩南語 盧怡君 lczgucz wnh-ffpc-uwc
306 02 科任 體育 黃筱嵐 lvl7kht bvxkowmfzk